ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
Poradnie Specjalistyczne - Rejestracja - 48 664 93 52
i 48 664 93 53

Szpitalny Oddział Ratunkowy - rejestracja - 48 664 92 00
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00
Dział Obsługi Klienta PCMG: dok@pcmg.pl

W dniu 14 marca 2018r.
Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego
w Grójcu Sp. z o. o.
Pani Marzena Barwicka podpisała umowę
z Wykonawcą - firmą „Wiatrobud II”
Paweł Wiatrak, Przemysław Wiatrak S. C.
 na wykonanie robót budowlano-montażowych
dotyczących wykonania zadania

„Przeniesienie Polikliniki PCMG
do pomieszczeń po byłym
Zakładzie Rehabilitacji”

Zakres inwestycji obejmuje
roboty rozbiórkowe,
budowlane i montażowe
mające na celu adaptację pomieszczeń
po byłym Zakładzie Rehabilitacji PCMG
umiejscowionym na IV piętrze
budynku głównego szpitala G
na pomieszczenia Polikliniki.

Wartość zadania wynosi 728 000,00zł.

Środki na sfinansowanie przedsięwzięcia
pochodzą z budżetu
Starostwa Powiatowego w Grójcu.