ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
Poradnie Specjalistyczne - Rejestracja - 48 664 93 52
i 48 664 93 53

Szpitalny Oddział Ratunkowy - rejestracja - 48 664 92 00
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00
Dział Obsługi Klienta PCMG: dok@pcmg.pl

W dniu 9 marca 2018 roku w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o.o.
            odbyło się oficjalne podpisanie umowy na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Z ramienia Ministerstwa Zdrowia umowę podpisała Sekretarz Stanu Józefa Szczurek – Żelazko.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski
Starosta Powiatu Grójeckiego Marek Ścisłowski
Wicestarosta Dariusz Piątkowski
 Przewodniczący Rady Powiatu Władysław Leszek Kumorek
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Teresa Bednarska
Członek Zarządu Powiatu Wojciech Wojtczak
Sekretarz Powiatu Sylwia Pietrasiewicz
Skarbnik Powiatu Agnieszka Bilska.

 

W ramach podpisanej umowy projekt
„Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem
wraz z budową lądowiska dla helikopterów
w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
będzie dofinansowany z ramienia Ministerstwa Zdrowia kwotą:
7 977 600,00zł
Wkład własny powiatu grójeckiego:   4 970 119,78zł.
Całkowita wartość projektu wynosi: 12 947 719,78zł.

Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego potrwa do grudnia 2020 roku.

 

 Dzięki utworzeniu nowego szpitalnego oddziału ratunkowego
           z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów
w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w wyniku realizacji projektu powstanie nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy,
gdzie realizowane będą  świadczenia w ramach całodobowej gotowości  do udzielania świadczeń 
osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życia i zdrowia, obejmujące procedury
diagnostyczno-terapeutyczne, a w szczególności świadczenia polegające na wstępnej diagnostyce
i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się
w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia  z przyczyn zewnętrznych lub wewnętrznych.