ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
Poradnie Specjalistyczne - Rejestracja - 48 664 93 52
i 48 664 93 53

Szpitalny Oddział Ratunkowy - rejestracja - 48 664 92 00
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00
Dział Obsługi Klienta PCMG: dok@pcmg.pl

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez
Powiatowe Centrum medyczne w Grójcu na zdrowie ludzi i na środowisko
14.07.2022r.

Działając na podstawie art. 32 pkt. 2 Ustawy  Prawo Atomowe (Dz. 2021 U. poz. 1941) Powiatowe Centrum medyczne w Grójcu Sp. z o .o. informuje, iż wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającą na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące (rentgenowskie) do diagnostyki medycznej i radiologii zabiegowej.

 

1.       Obszary, na których stosowane jest promieniowanie jonizujące:

-        Pracownia Diagnostyki Obrazowej,

-        Blok Operacyjny,

-        sale chorych na oddziałach szpitalnych w trakcie radiologicznych procedur przyłóżkowych.

 

2.       Celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz zredukowania stopnia narażenia na promieniowanie jonizujące zarówno personelu, pacjentów jak i ogółu ludności w Szpitalu:

-       wszystkie pracownie oraz sale zabiegowe, w których wykorzystywane jest promieniowanie jonizujące do badań lub zabiegów są wykonywane zgodnie z projektem i obliczeniami osłon stałych zatwierdzonych przez Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,

-        stosowane są środki ochrony indywidualnej przed promieniowaniem jonizującym oraz parawany z odpowiednim równoważnikiem ołowiu,

-        urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące podlegają okresowym testom kontroli jakości fizycznych parametrów oraz przeglądom serwisowym,

-       personel pracujący w narażeniu na promieniowanie jonizujące wyposażony jest w dozymetrię osobistą. W ubiegłym roku kalendarzowym (2021) dawka efektywna dla pojedynczego pracownika była poniżej progu detekcji (0,1 mSv) a w dwóch przypadkach na dolnej granicy detekcji.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
(Dz. U. z 2005r. poz. 168) dopuszcza wartość narażenia na promieniowanie jonizujące:

-        pracownicy: 20 mSv / rok;

-        ogół ludności: 1 mSv – rok.

 

3.       Narażenie od działalności związanej ze stosowaniem aparatów emitujących promieniowanie jonizujące:

-        działalność prowadzona w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu w zakresie diagnostyki medycznej oraz radiologii zabiegowej nie uwalnia od środowiska substancji promieniotwórczych.