ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
Poradnie Specjalistyczne - Rejestracja - 48 664 93 52
i 48 664 93 53

Szpitalny Oddział Ratunkowy - rejestracja - 48 664 92 00
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00
Dział Obsługi Klienta PCMG: dok@pcmg.pl

 

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
„Podniesienie jakości i efektywności świadczonych usług medycznych poprzez zakup urządzeń sterylizacyjnych
wraz z adaptacją pomieszczeń pod ich montaż w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu sp. z o.o.”
DOFINANSOWANIE 711 550,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 749 000,04 zł
W ramach projektu zakupiono sterylizator parowy z własną wytwornicą pary, stację uzdatniania wody
oraz wykonano adaptację pomieszczeń pod montaż urządzeń.
Zadanie zostało zrealizowane w 2017 roku.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
„Wsparcie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o.o. poprzez zakup i dostawę aparatury
i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”
DOFINANSOWANIE 516 499,20 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 645 624,00 zł
W ramach projektu zakupiono: monitor do pomiaru rzutu serca, cztery łóżka do intensywnej terapii,
monitor modułowy i centralę pielęgniarską oraz cztery respiratory.
Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
„Podniesienie jakości i efektywności świadczonych usług medycznych poprzez wyposażenie Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej
Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o.o. w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną”
DOFINANSOWANIE 832 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 073 215,44 zł
W ramach projektu zakupiono: aparat RTG z ramieniem C, dwa aparaty do znieczulania ogólnego, stół operacyjny, dwie myjnie dezynfektor
oraz szafę do suszenia endoskopów.
Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
„Zakup karetek – ambulansów na potrzeby Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu”
DOFINANSOWANIE 950 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 005 799,20 zł
Zadanie polegało na zakupie dwóch ambulansów na potrzeby Ratownictwa Medycznego: jeden z wyposażeniem specjalistycznym
i jeden z wyposażeniem podstawowym.
Zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku.