ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
Poradnie Specjalistyczne - Rejestracja - 48 664 93 52
i 48 664 93 53

Szpitalny Oddział Ratunkowy - rejestracja - 48 664 92 00
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00
Dział Obsługi Klienta PCMG: dok@pcmg.pl

 

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu.

 

Dokumentacja medyczna pacjenta jest udostępniana do wglądu w siedzibie Szpitala,
przez sporządzenie kopii, odpisów, wyciągów
lub w postaci oryginałów dla uprawnionych podmiotów.

1.       W celu uzyskania wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej pacjent,
jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta,
składa wniosek o wydanie dokumentacji medycznej, wniosek można pobrać:

 

                                                                            ·         w sekretariatach  oddziałów  PCMG

                                                                            ·         w Rejestracji Głównej Poradni Specjalistycznych

                                                                            ·         w Rejestracji Izby Przyjęć

                                                                            ·         w Dziale Statystyki Medycznej i Archiwum PCMG

                                                                            ·         w Sekretariacie PCMG

                                                                            ·         na stronie internetowej www.pcmg.pl

 

 

2.       Wnioski o udostępnienie dokumentacji można składać:

                                                               ·         w Sekretariacie PCMG w dni robocze, w godz. 8.00 – 15.30

                                                               ·         w Rejestracji Głównej w dni robocze w godz. 7:00 – 18:00

                                                               ·         w Rejestracji Izby Przyjęć przez całą dobę 7 dni w tygodniu

                                                               ·         przesłać skan (podpisanego wniosku) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                               ·         przesłać wniosek do Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu sp. z o. o,
                                                               ul. P. Skargi 10, 05-600 Grójec,

 

3.       Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi bez zbędnej zwłoki.

4.       Odbiór kopii dokumentacji medycznej oraz uiszczenie opłaty za dokumentację jest możliwe
w dni robocze godz. 7:00 – 18:00, w Rejestracji Głównej.

Po odbiór dokumentacji należy zgłosić się z dokumentem tożsamości.
W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć
upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej.

5.       Na prośbę pacjenta / osoby upoważnionej dokumentacja medyczna może zostać przesłana
na wskazany przez pacjenta / osobę upoważnioną adres, za pośrednictwem operatora pocztowego
z którym współpracuje Szpital. Do opłaty za dokumentację medyczną należy doliczyć koszt przesyłki poleconej
zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej
www.pcmg.pl
oraz tablicach informacyjnych w Szpitalu. Dokumentacja będzie przesłana po uiszczeniu opłaty na konto:
56 1020 1042 0000 8802 0363 3385.
O wysokości opłaty wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie.

6.     Za udostępnienie dokumentacji medycznej kolejny raz w danym zakresie Szpital pobiera opłatę
zgodnie z art.28.ust.4 Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 r.,
wg aktualnego cennika dostępnego na stronie internetowej
www.pcmg.pl oraz tablicach informacyjnych.