Oświadczenie Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o.
do artykułu umieszczonego na portalu ONET z dnia 23.03.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Nieprawdą jest jakoby:

1.     Lekarz ratownictwa medycznego z gorączką po wymazie dalej pracował.

Prawdą jest, że:

16 marca (poniedziałek) w późnych godzinach wieczornych lekarz Ratownictwa Medycznego i Izby Przyjęć skontaktował się telefonicznie z zarządem spółki - prezesem informując, iż nie ma gorączki jednak odczuwa dolegliwości, które mogą wskazywać na infekcję.  Pomimo faktu, iż lekarz nie spełniał  kryteriów zawartych w obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, co do pobrania próbek do wykonania testów (nie miał kontaktu z osobą zakażoną, przebywającą za granicą kraju). Zarząd spółki  - prezes mając na uwadze, iż lekarz pracuje w Ratownictwie Medycznym i Izbie Przyjęć i że ma ciągły kontakt z pacjentami i personelem i potencjalnie mógłby zarażać w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i personelu podjął decyzję o pobraniu próbek od lekarza , pomimo, iż lekarz ostatni dyżur pełnił w Izbie Przyjęć w dniu 13 marca i od tego czasu nie dyżurował w szpitalu w Grójcu.

17 marca ok godziny 8 lekarz zgłosił się na Izbę Przyjęć, gdzie pobrano próbki do badania w kierunku koronawirusa. Lekarz po pobraniu próbek nie podjął pracy w Ratownictwie Medycznym, opuścił miejsce pracy, a karetka S pozostała zamieniona na karetkę typu P.

18 marca o godzinie 5 rano zarząd spółki  - prezes powziął informację, iż wynik lekarza jest dodatni.

Niezwłocznie, już po godzinie 5 rano, zgodnie z procedurami określonymi w takich przypadkach zaczęto ustalać listę kontaktów lekarza z personelem i pacjentami, a raport obejmujących listę pacjentów i personelu przesłano do Sanepidu w Grójcu.

Zarząd spółki - prezes w rozumieniu pracodawca, nie ma kompetencji wysyłania pacjentów i pracowników szpitala na kwarantannę,
jest to obowiązek stacji Sanitarno-epidemiologicznej.

Wszystkie osoby z personelu, od których pobrano próbki celem wykonania testu z kontaktu
z doktorem Z. wyszły ujemnie.

 

2.     Nieprawdą jest jakoby Izba Przyjęć nie była dezynfekowana.

Prawdą jest że:

Izba Przyjęć jak i wszystkie inne oddziały szpitalne są na bieżąco i codziennie dezynfekowane dostępnymi środkami dezynfekcyjnymi o działaniu przeciwwirusowym i bakteriobójczym.

Zarząd spółki - prezes wydał pismo, jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemii, nakazujące dodatkowe, najmniej  czterokrotne przeprowadzanie dezynfekcji powierzchni dotykowych i zabezpieczył środki do dezynfekcji  powierzchni na ten cel. Środki do dezynfekcji rąk i powierzchni są na bieżąco wydawane personelowi sprzątającemu i pracownikom. W każdy oddziale szpitalnym, w holu głównym, w gabinetach zabiegowych oraz na salach chorych są umieszczone dozowniki ze środkiem do dezynfekcji rąk. Nadzór nad dostępnością i wydawaniem środków do dezynfekcji pełni Kierownik Apteki, która prowadzi udokumentowany rejestr.

 

3.      Nieprawdą jest jakoby testy zrobili sobie członkowie zarządu spółki, a nie objęto nimi wszystkich ratowników.

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu nie ma członków, a jednego członka zarządu w postaci prezesa.

Wszystkim pracownikom spełniającym obowiązujące kryteria kwalifikacji do pobrania próbek  zgodne z wytycznymi (czyli bliski kontakt z osobą u której potwierdzono Covid 19, przez bliski kontakt rozumiemy: bezpośredni kontakt fizyczny, zamieszkiwanie z taką osobą, przebywanie w bezpośredniej bliskości w odległości mniejszej niż 2 metry przez ponad 15 min. twarzą w twarz etc.), wszystkim tym pracownikom zgodnie z wywiadem epidemiologicznym pobrano próbki materiału do badania. Raport z listą kontaktów przesłano do Sanepidu.

 

4.      Nieprawdą jest jakoby przyjęcia do Izby Przyjęć Oddziału Chorób Wewnętrznych i INK w szpitalu w Grójcu wstrzymano dopiero w niedzielę.

Prawdą jest, że:

Już w tamtym tygodniu środa i piątek zarząd spółki wstrzymał przyjęcia do 3 oddziałów szpitala, w poniedziałek do kolejnych 3 oddziałów.

Uchwałą zarządu spółki z dnia 18 marca (środa) w związku z potwierdzonymi przypadkami koronawirusa u pielęgniarek z Nowego Miasta n/Pilicą, które jak ustalono z kontaktów miały dyżury również w Grójcu w Oddziale Chorób Wewnętrznych, zarząd spółki-prezes wstrzymał od dnia 18 marca do odwołania przyjęcia do Izby Przyjęć Chorób Wewnętrznych i INK w szpitalu w Grójcu o czym niezwłocznie powiadomił Wojewódzkiego Koordynatora Medycznego, Dyrektora Stacji Ratownictwa Medycznego w Radomiu, Wojewodę Mazowieckiego, zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego , Konsultanta Wojewódzkiego ds. Chorób Wewnętrznych dla woj. Mazowieckiego, Dyrektora NFZ oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W dniu 20 marca (piątek) zarząd spółki w związku z potwierdzeniem zakażenia COVID 19 u położnej z Oddziału Ginekologiczno - położniczego wstrzymał od dnia 20 marca do odwołania przyjęcia do Oddziału Ginekologiczno - położniczego i Oddziału Neonatologicznego w Grójcu o czym niezwłocznie powiadomił Wojewódzkiego Koordynatora Medycznego, Dyrektora Stacji Ratownictwa Medycznego w Radomiu, Wojewodę Mazowieckiego, zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego , Dyrektora NFZ oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W dniu 23 marca (poniedziałek) w związku z informacją o kolejnych potwierdzonych przypadkach zakażenia wśród personelu pielęgniarskiego z Nowego Miasta n/Pilicą mającego wcześniej dyżury w oddziałach: chirurgicznym i neurologicznym, zarząd spółki podjął kolejną uchwałę z dnia 23 marca o wstrzymaniu przyjęć do Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym, do Oddziału Chirurgii Ogólnej , Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej OIOM, o czym powiadomił Wojewódzkiego Koordynatora Medycznego, Dyrektora Stacji Ratownictwa Medycznego w Radomiu, Wojewodę Mazowieckiego, Dyrektora NFZ oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zarząd spółki – prezes oświadcza, iż niezwłocznie, już 17 marca w późnych godzinach wieczornych po telefonicznym potwierdzeniu u Dyrekcji z Nowego Miasta n/Pilicą zakażenia Covid 19 pielęgniarki z Nowego Miasta dyżurującej w Grójcu w oddziale wewnętrznym podjął w nocy 17 marca działania mające na celu stworzyć listę kontaktów pielęgniarek, które zetknęły się  z zakażaną pielęgniarką.

18 marca rano zarząd szpitala-prezes w Grójcu odmówił przyjęcia pacjentów internistycznych z Nowego Miasta n/Pilicą w związku z kolejnymi potwierdzonymi przypadkami zachorowań na Covid 19 u pielęgniarek z oddziału internistycznego z Nowego Miasta n/Pilicą i niezwłocznie przesłał do sanepidu listę kontaktów pielęgniarek i lekarzy z oddziału wewnętrznego szpitala w Grójcu, które dyżurowały z pielęgniarkami z wynikiem dodatnim  z Nowego Miasta n/Pilicą. Tego samego dnia 18 marca, pobrano próbki do testów od wszystkich pracowników z kontaktu z Oddziału Wewnętrznego, które zgłoszono do sanepidu i tego samego dnia pracownik szpitala zawiózł próbki do laboratorium. Pierwsze wyniki z laboratorium wpłynęły dopiero w sobotę po 3 dniach od pobrania próbek, pomimo wielokrotnego monitorowania i monitowania ich realizacji.

19 marca (czwartek) i 20 marca (piątek) zaczęły wpływać kolejne informacje o dodatnich wynikach testów personelu medycznego ze szpitala w Nowym Mieście n/Pilicą, który miał kontakt z personelem szpitala w Grójcu bądź, który bezpośrednio z nim dyżurował. Lista kontaktów sporządzona przez specjalistę ds. epidemiologii sporządzana była na bieżąco i na bieżąco wysyłana do Sanepidu.

W związku z nasilającymi się problemami kadrowymi za sprawą decyzji o kwarantannie, zwolnień lekarskich, wniosków o opiekę, wypowiedzeń umów o pracę, a czasami nawet stawianych warunków przez samych pracowników uzależniających dalszą współpracę od podwojenia stawki wynagrodzenia za pracę  pod rygorem wypowiedzenia umów o pracę (zarząd posiada stosowne pisma tychże pracowników) oraz ogólnie paniki wśród personelu w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym i niepotwierdzonymi informacjami przekazywanymi  miedzy samymi  pracownikami, zarząd spółki-prezes i Dyrekcja szpitala podjęli niezwłoczne działania mające na celu zabezpieczenie zdrowia i życia pacjentów pozostających w oddziałach szpitalnych. I tak, 20 marca zarząd spółki wystąpił z pismem do Wojewody Mazowieckiego o pilną pomoc i wspomożenie w personel medyczny szpitala w Grójcu, który w związku ze spodziewanymi wynikami badań zostanie pozbawiony personelu medycznego. Zarząd spółki i Dyrekcja wobec nowej sytuacji kadrowej telefonicznie uzgadniała i zabezpieczała dniem i nocą dyżury we wszystkich oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć, NiLOŚ  I Ratownictwie Medycznym. Zarząd spółki -prezes był i jest w stałym kontakcie ze wszystkimi instytucjami i urzędami oraz z osobami pełniącymi ważne funkcje publiczne.

Zarząd spółki-prezes w dniu 23 marca ponownie wystąpił z pismem o pomoc odnośnie obsady lekarskiej do Wojewody Mazowieckiego, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z kolejnymi potwierdzonymi przypadkami zachorowań wśród personelu medycznego na Covid 19 co weryfikowało ustalony już stan obsady zabezpieczenia medycznego. Zarząd spółki-prezes poinformował również o 2 lekarzach, którzy w dniu

23 marca telefonicznie skontaktowali się z zarządem spółki z informacją, iż zostali oddelegowani do pracy w szpitalu przez wojewodę, ale jej nie podejmą, bo jeden z lekarzy jest na zwolnieniu lekarskim, a drugi jest pod nadzorem sanepidu w związku z kontaktem z pacjentką podejrzaną o Covid 19.

 

Reasumując:

Zarząd spółki - Prezes i Dyrekcja szpitala nieustannie, 24 godziny na dobę podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie zdrowia i życia pacjentów oraz personelu medycznego przebywającego  w szpitalu.

Zarząd spółki - prezes cały czas zabezpiecza w środki ochrony osobistej personel medyczny, wydatkuje środki, dokonuje ich zakupów tj. masek, kombinezonów, gogli, przyłbic, fartuchów i środków dezynfekcyjnych, część realizowanych jest przez Starostwo Powiatowe w Grójcu, część środków zbierają mieszkańcy powiatu grójeckiego.

Zarząd spółki - prezes oświadcza, iż artykuł w Onet jest nierzetelny i podważa intencje, działania i wszelkie czynności podejmowane prze zarząd i Dyrekcję szpitala, których głównym zadaniem jest zabezpieczenie zdrowia i życia pacjentów znajdujący się w szpitalu w Grójcu oraz pracowników szpitala. Pacjenci, pomimo wielu prób przekazania ich do innych placówek medycznych nadal pozostają w oddziałach szpitalnych i warunkiem najwyższej konieczności jest zabezpieczenie dla nich nadzoru medycznego.

Podawanie nierzetelnych informacji powoduje wśród mieszkańców i pracowników szpitala obawy, a nawet rodzi panikę, co jeszcze bardziej destabilizuje i tak już ciężką pracę w szpitalu

 

 

                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                              Joanna Czarnecka
                                                                                                                       Prezes Zarządu PCMG