ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
 Izba Przyjęć - 48 664 92 00
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00

Ja pacjent przebywający na kuracji Oddziału Wewnętrznego, pragnę serdecznie podziękować za okazałą mi pomoc w czasie mojej choroby …  Lekarzom i całemu personelowi medycznemu oraz panią salowym.

                                                                                                  Z podziękowaniem pacjent Kazimierz