INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW


Dokumenty dotyczące postępowania PCMG/P-20/2020
dostępne są na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl/

UWAGA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW


Dokumenty dotyczące postępowania PCMG/P-12/2020
dostępne są na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl/

UWAGA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

UWAGA!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW


Dokumenty dotyczące postępowania PCMG/P-05/2020
dostępne są na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl/