ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
Poradnie Specjalistyczne - Rejestracja - 48 664 93 52
i 48 664 93 53

Szpitalny Oddział Ratunkowy - rejestracja - 48 664 92 00
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00
Dział Obsługi Klienta PCMG: dok@pcmg.pl

Wsparcie od Gminy Grójec – podziękowanie dla Burmistrza i Rady Gminy i Miasta Grójec

W dniu 17 września 2019r. została podpisana umowa z Panem Dariuszem Gwiazdą – Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec
na dotację celową w wysokości 200 000 zł dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu
na zakup wieży laparoskopowej i morcelatora tj. sprzętu medycznego na Blok Operacyjny.

Chciałabym serdecznie podziękować w imieniu własnym, pracowników oraz pacjentów
Panu Burmistrzowi Dariuszowi Gwieździe,
Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta Karolowi Biedrzyckiemu
oraz wszystkim Radnym Gminy i Miasta Grójec,

którzy przyczynili się do przyznania dotacji na zakup sprzętu do naszej placówki.
Cieszę się, że szpital łączy ludzi w pomaganiu innym – mówi Joanna Czarnecka, Prezes Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu.

Jak podkreśla Prezes Szpitala, jest to niezbędny sprzęt, który będzie służył naszym Pacjentom