ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
Poradnie Specjalistyczne - Rejestracja - 48 664 93 52
i 48 664 93 53

Szpitalny Oddział Ratunkowy - rejestracja - 48 664 92 00
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00
Dział Obsługi Klienta PCMG: dok@pcmg.pl

Kontakt i Rejestracja
tel.: 48 664 93 18
tel.: 48 664 93 19

 

Lokalizacja
II piętro 

 

INFORMACJE OGÓLNE

HOLTER EKG

Badanie holterowskie - badanie EKG metodą Holtera wykonywane jest, aby ocenić aktywność elektryczną serca w ciągu całej doby.

Umożliwia rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego, dzięki zastosowaniu wielogodzinnej rejestracji zapisu EKG w warunkach normalnej aktywności badanego.

Ważnymi cechami holtera EKG są niewielkie rozmiary i możliwość przymocowania do ciała lub ubrania pacjenta w sposób nie krępujący ruchów. Umożliwia to normalną aktywność życiową ze sportem i snem włącznie.

Typowe wskazania do badania to:

 • zaburzenia rytmu serca (kołatanie serca, przyspieszone bicie serca, nierównej pracy serca)
 • bradykardia – nieprawidłowo wolna czynność serca, poniżej 60 uderzeń na minutę - wykluczenie bloku serca (zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych)
 • choroba niedokrwienna serca
 • konieczność sprawdzenia sprawności pracy wszczepionego rozrusznika serca
 • omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności, aby potwierdzić lub wykluczyć przyczyny kardiologiczne

Na klatce piersiowej badanego nakleja się jednorazowe elektrody, następnie łączy się je kablami z rejestratorem EKG. Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie skóry przed przyklejeniem elektrod (odtłuszczenie, a u mężczyzn niekiedy potrzebne jest wygolenie włosów).

Holter przypinany jest najczęściej do paska, co umożliwia badanemu swobodne poruszanie się.

Każdy rejestrator ma przycisk "EVENT". Przycisk ten służy do sygnalizowania przez badanego odczuwanych dolegliwości.

Pacjent zobowiązany jest do prowadzenia podczas badania dziennika, w którym zapisuje ważniejsze wykonywane czynności oraz dolegliwości z zaznaczeniem godziny, w której wystąpiły.

W czasie trwania rejestracji pracy serca holterem EKG. obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców, nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych.

Po 24 lub 48 godzinach aparat jest zdejmowany w Pracowni Holterowskiej. Zapisane dane zostają wczytane do komputera, a potem ocenione przez kardiologa.

 

HOLTER ABPM

Holter ciśnieniowy (ABPM – ambulatory blood pressure monitoring), czyli całodobowy automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego. Aparat składa się z mankietu do zakładania na ramię oraz sprzężonego z nim rejestratora.

24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego należy stosować w szczególności, gdy:

 • w trakcie tej samej wizyty lub różnych wizyt notuje się istotną różnicę wartości ciśnienia tętniczego mierzonych w gabinecie;
 • w pomiarach gabinetowych wartości ciśnienia tętniczego są wysokie u osób cechujących się niskim całkowitym ryzykiem sercowo-naczyniowym;
 • istnieje znaczna różnica między wartościami ciśnienia tętniczego mierzonymi w gabinecie i w domu;
 • podejrzewa się oporność na leczenie farmakologiczne;
 • podejrzewa się epizody spadku ciśnienia, zwłaszcza u osób starszych i chorych na cukrzycę;
 • u kobiet ciężarnych obserwuje się podwyższone wartości ciśnienia tętniczego w pomiarach gabinetowych i podejrzewa się stan przedrzucawkowy.

Holter ciśnieniowy jest badaniem zapewniającym optymalny wybór terapii nadciśnienia tętniczego i prawidłowej pory podawania leków.