ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
Poradnie Specjalistyczne - Rejestracja - 48 664 93 52
i 48 664 93 53

Szpitalny Oddział Ratunkowy - rejestracja - 48 664 92 00
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00

 

Opłata za przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godziny

wynosi za każdą następną rozpoczętą dobę

50,00 zł netto za 24 godziny *

 

* Umowa z dnia 22.08.2013r. zawarta pomiędzy

Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp z. o. o.

a firmą "Chaoon Droga do Niebios"