ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
Poradnie Specjalistyczne - Rejestracja - 48 664 93 52
i 48 664 93 53

Szpitalny Oddział Ratunkowy - rejestracja - 48 664 92 00
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00
Dział Obsługi Klienta PCMG: dok@pcmg.pl

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. w dniu 20 kwietnia 2017r. ogłosiło przetarg na roboty budowlane dotyczące stworzenia infrastruktury teleinformatycznej w zakresie objętym projektem pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu” wykonawca robót budowlano instalacyjnych została firma TechNet Sp. z o.o. z Radomia. Wartość zamówienia to 1 195 929,00zł. Realizacja przedmiotu umowy została ustalona do dnia 12 września 2017r.