ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
Poradnie Specjalistyczne - Rejestracja - 48 664 93 52
i 48 664 93 53

Szpitalny Oddział Ratunkowy - rejestracja - 48 664 92 00
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00
Dział Obsługi Klienta PCMG: dok@pcmg.pl

PEŁNA TREŚĆ TYTUŁU KONKURSU
DZP/25/04/2024 –  KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO LUB PIELĘGNIARKĘ SYSTEMU W ZESPOŁACH WYJAZDOWYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO POSIADAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZGODNE Z USTAWĄ Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2006 R. O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM