ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
Poradnie Specjalistyczne - Rejestracja - 48 664 93 52
i 48 664 93 53

Szpitalny Oddział Ratunkowy - rejestracja - 48 664 92 00
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00
Dział Obsługi Klienta PCMG: dok@pcmg.pl


PCM uprzejmie informuje, iż realizuje Projekt

„Poprawa sprawności ludzi starszych w powiecie grójeckim,
poprzez stworzenie kompleksowego Zakładu Rehabilitacji w Powiatowym Centrum Medycznym".

 

Projekt finansowany jest ze Środków Norweskich i własnych

i wynika z Umowy podpisanej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Prezesem PCMG.

Wartość projektu: 2.997.263,00 zł wg podziału:
75,70% - Środki Norweskie
24,30% - Środki własne

Projekt jest już rozpoczęty i będzie realizowany przez najbliższe 16 miesięcy !

W skład projektu wchodzi: 

  1. Modernizacja i rozbudowa Zakładu Rehabilitacji PCMG.
  2. Badania przesiewowe ludności  powiatu grójeckiego w liczbie około 7.000 osób w kierunku wykrycia chorób cywilizacyjnych.
  3. Szkolenia pracowników ochrony zdrowia w tym lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego na organizowanych Konferencjach. Zakłada się przeszkolenie około 200 pracowników merytorycznych w ochronie zdrowia z placówek powiatu grójeckiego.
  4. Spotkania z ludnością powiatu grójeckiego na organizowanych Konferencjach dotyczących zmiany stylu życia. 
  5. Zajęcia nordic walking dla ludności powiatu grójeckiego
  6. Akcja promocji Projektu w radio oraz prasie lokalnej.

 

Efektem programu będzie:

  1. Oddanie ludności powiatu grójeckiego nowoczesnego Zakładu Rehabilitacji w PCM Grójec w terminie IV kwartał 2015r. 
  2. Kontynuacja zasad profilaktyki i promocji zdrowia przedstawionych na Konferencjach w ramach Projektu w celu zmiany stylu życia populacji powiatu grójeckiego

 

O postępach realizacji Projektu będziemy Państwa informować w kolejnych doniesieniach.

Zapraszamy Państwa do udziału w Projekcie