ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
Poradnie Specjalistyczne - Rejestracja - 48 664 93 52
i 48 664 93 53

Szpitalny Oddział Ratunkowy - rejestracja - 48 664 92 00
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00
Dział Obsługi Pacjenta PCMG: dok@pcmg.pl 

Kontakt i Rejestracja
tel.: 48 664 93 18
tel.: 48 664 93 19

 

Lokalizacja
II piętro

 

INFORMACJE OGÓLNE

TESTY WYSIŁKOWE

Test wysiłkowy oparty jest na prostej zależności zmieniającego się zapisu elektrokardiograficznego od wzrastającego wysiłku fizycznego w warunkach prawidłowych i stanach chorobowych. Wysiłek fizyczny zwiększa zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. U osób zdrowych pokrywa je zwiększony przepływ krwi przez naczynia wieńcowe. U chorych z niewydolnością wieńcową istnieje pewien krytyczny poziom obciążenia wysiłkiem, powyżej którego dalsze zapotrzebowanie na tlen nie może być pokryte, a w zapisie EKG pojawiają się cechy niedokrwienia mięśnia sercowego.

Badanie umożliwia ocenę wydolności fizycznej organizmu. Badanie to zmuszając organizm do zwiększonej pracy, przy jednoczesnym monitorowaniu zapisu EKG i kontroli ciśnienia tętniczego krwi, pozwala ocenić wydolność układu krążenia. Jest pomocne w rozpoznawaniu i ocenie skuteczności leczenia choroby wieńcowej. Badanie jest również wykorzystywane do rehabilitacji chorych.

Wskazania do wykonania badania:

  • Diagnostyka bólów w klatce piersiowej.
  • Diagnostyka zmian w elektrokardiogramie - ocenianych jako niespecyficzne.
  • Ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca.
  • Kwalifikacja chorych do badań inwazyjnych (np. angiokardiografii).
  • Kwalifikacja chorych do poszczególnych etapów rehabilitacji (np. po zawale serca) i ocena jej wyników.
  • Diagnostyka zaburzeń rytmu serca.
  • Ocena skuteczności leczenia chorób serca.
  • Ocena wydolności fizycznej i czynności układu krążenia.