ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
 Izba Przyjęć - Rejestracja - 48 664 92 00
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

 

PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

DZIAŁANIE 9.1.  Infrastruktura ratownictwa medycznego

 

 w zakresie

 

utworzenia nowych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) powstałych od podstaw lub na bazie istniejących izb przyjęć ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie)

 

Tytuł projektu

 

„Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem  wraz z budową lądowiska
dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

 

Wartość projektu
 15 841 957,42zł

Dofinansowanie
7 974 539,88zł

Wkład własny
  7 867 417,54zł

Zakończenie realizacji
styczeń 2022r.