ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
Poradnie Specjalistyczne - Rejestracja - 48 664 93 52
i 48 664 93 53

Szpitalny Oddział Ratunkowy - rejestracja - 48 664 92 00
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00
Dział Obsługi Klienta PCMG: dok@pcmg.pl

PEŁNA TREŚĆ TYTUŁU

„Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu informatycznego wraz z wdrożeniem
i wykonaniem migracji danych ułatwiające zarządzanie i funkcjonowanie oraz podniesienie efektywności pracy PCM jako jednostki służby zdrowia”.