ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
Poradnie Specjalistyczne - Rejestracja - 48 664 93 52
i 48 664 93 53

Szpitalny Oddział Ratunkowy - rejestracja - 48 664 92 00
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00
Dział Obsługi Pacjenta PCMG: dok@pcmg.pl 

 

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego
oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

 

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia
Pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

 

 

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 

W warunkach ambulatoryjnych

 

W domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)

 

Telefonicznie

 

 

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

Nagłego zachorowania

Nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących
bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia,
a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty
nie przyniosły spodziewanej poprawy

Gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni
może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

 

Więcej informacji
na temat nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 października 2017 roku