ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
Poradnie Specjalistyczne - Rejestracja - 48 664 93 52
i 48 664 93 53

Szpitalny Oddział Ratunkowy - rejestracja - 48 664 92 00
 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00
Dział Obsługi Klienta PCMG: dok@pcmg.pl

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

Numer projektu: RPMA.02.01.01-14-2486/15-00

Tytuł projektu:

Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych
dzięki wdrożeniu e-usług w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu

Wartość ogółem:

4 950 000.00 PLN

Wydatki kwalifikowalne:

4 814 085.00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie:

3 851 268.00 PLN

Wkład UE:

3 851 268.00 PLN

dofinansowanie 80 %

Wkład własny:

1 098 732,00 PLN