ul. ks. Piotra Skargi 10, Grójec
 Ratownictwo Medyczne - 999
 Izba Przyjęć - 48 664 92 00
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 48 664 93 60
 Centrala - 48 664 91 00

Grójec, 02.12.2016r.

PODZIĘKOWANIE ZA URATOWANIE ŻYCIA

 

Często narzekamy na opieszałe i nieprofesjonalne działania służb medycznych i ratunkowych. Opinia taka jest krzywdząca, bo gdyby tak było to nie pisałbym tego podziękowania.

W dniu 03.11.2016r w godzinach popołudniowych w czasie pracy w ogrodzie  poczułem silny ból w klatce piersiowej w okolicy mostka. Przyszedłem do domu i poprosiłem żonę aby zadzwoniła na pogotowie ratunkowe, bo mam przeczucie, że będę miał zawał serca. Po kilku minutach (mieszkam około 1 km od szpitala w  Grójcu), przyjechał  Zespół Wyjazdowy Podstawowy Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu (PCMG). 

Po zmierzeniu tętna, które wynosiło 60/40 natychmiast podjęli decyzję o przetransportowaniu mnie do szpitala przez Zespół Pogotowia Lotniczego.

Gotowość do przyjęcia i wykonania zabiegu koronarografii zgłosił szpital w Warszawie przy ul Banacha. W trakcie tej rozmowy zatrzymała się praca serca i ratownik medyczny wykonał skuteczną defibrylację.

Przyjeżdża Zespół Wyjazdowy Specjalistyczny PCMG. Przejmują prowadzenie akcji ratowniczej przygotowując mnie do przewozu sanitarką do oczekującego na mnie w Belsku helikoptera Zespołu Pogotowia Lotniczego.

W czasie transportu helikopterem konieczna była dwukrotna defibrylacja. W szpitalu na Banacha czekał już zespół operacyjny. Nie jest mi znany czas trwania zabiegu koronarografii i wstawienie stentu  ale całość trwania tej akcji od momentu telefonu po pogotowie ratunkowe do wyjazdu z sali zabiegowej nie przekroczył trzech godzin.

O szybkiej, sprawnej i perfekcyjnie prowadzonej akcji ratunkowej niech świadczy fakt, że przypadek ten był monitorowany studentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (wywiady ze mną i badania mojej osoby przez kilka grup studentów zagranicznych). Opieka i prowadzenie po zabiegu przez personel Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej szpitala przy ul. Banacha w Warszawie zasługuje na wyrazy wdzięczności i podziękowania.

Na wyrazy wdzięczności i podziękowania zasługują wszystkie osoby uczestniczące w akcji ratunkowej co czynię na łamach gazet regionalnych Grójca i wyrażam zgodę  na publikację na stronie internetowej PCMG.

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                                                                         Stanisław